T

Trip Gwasanaethau Amddiffynnol


Ym mis Ebrill eleni, cwblhaodd aelodau blwyddyn 13 daith enfawr fel rhan o'u tystysgrif genedlaethol estynedig ar gyfer Gwasanaethau Amddiffynnol mewn lifrau. Teithiodd y grŵp i Keswick yn Ardal y Llynnoedd er mwyn cwblhau amrywiaeth o weithgareddau anturus gan gynnwys Nofio Gwyllt, Cerdded Mynydd, Dringo ac Antur Ceunant.  Roedd yn rhaid iddynt gynllunio pob agwedd ar y daith a hyfforddi'n gorfforol yn ogystal ag yn feddyliol cyn y daith.  Bu hi'n wythnos hynod o heriol o ran y tywydd , ond fe wnaethant berfformio'n rhyfeddol - nid yw eira'n dywydd arferol ar gyfer Antur Ceunant!  Ar hyd y ffordd, llwyddodd pob aelod o'r grŵp i ddod dros eu heriau personol a datblygu rhai sgiliau arwain anhygoel.  Dyma un o'r grwpiau cyntaf yng Nghymru i gwblhau'r uned hon ac yn sicr maen nhw wedi gosod y bar yn uchel iawn!