T

 Swyddi Gwag


Athro/Athrawes Saesneg (Cyfnod penodol am flwyddyn)

Cyflog: Prif Raddfa / GCU/ ANG Llawn Amser / Rhan amser Cyfnod penodol am flwyddyn, i ddechrau mis Medi 2024 Swydd Allanol

 

 

Swydd ddisgrifiad

Athro/Athrawes Saesneg (Cyfnod penodol am flwyddyn)

Cyflog: Prif Raddfa / GCU/ ANG Llawn Amser / Rhan amser Cyfnod mamolaeth o Hydref 2024; hyd at u flwyddyn Swydd Allanol

Swydd ddisgrifiad

Goruchwylwyr Arholiadau

Cyflog: Grâdd 1 Oriau: Fel y bô’r angen yn ystod cyfnod yr arholiadau

 

Swydd ddisgrifiad

DEWISLEN