T

 Swyddi Gwag


Glanhawr/Glanhawraig

Cyflog: Graddfa 1 Oriau: 15 awr yr wythnos, 3:15 – 6:15 yh Yn ystod y tymor yn unig + 5 diwrnod

 

 

Swydd ddisgrifiad

Athro/Athrawes Mathemateg (Cyfnod Mamolaeth)

Cyflog: Prif Raddfa / URG/ ANG Llawn Amser – Cyfnod Mamolaeth I ddechrau Ionawr 2024

Dyddiad Cau: Hydref 3ydd 2023

Swydd ddisgrifiad

DEWISLEN