T

 Staff


Cysylltu â'r ysgol

Yn y lle cyntaf dylai rhieni bob amser e-bostio'r ysgol neu ffonio'r ysgol. Ein nod yw cydnabod pob e-bost o fewn amserlen resymol.

Os yw’r ymholiad neu bryder yn fater brys, ac mae angen ymateb cyn gynted â phosibl, yna ffoniwch yr ysgol.

Os yw rhieni'n dymuno cysylltu â'r Llywodraethwyr, yna mae'n rhaid iddynt wneud hynny drwy gyfrwng  e-bost: CollinsE66@Hwbcymru.net

Dylid cadw pob cyfathrebu'n broffesiynol bob amser. Os yw eich pryder yn ymwneud ag athro/athrawes benodol, yna cysylltwch â'r Pennaeth Adran neu’r Gyfadran berthnasol yn y lle cyntaf.

Pwy ddylwn i gysylltu â nhw?

Os oes gennych gwestiynau am unrhyw un o'r pynciau yn y tabl isod, neu os hoffech siarad ag aelod o staff:

 • E-bostiwch y cyfeiriad mwyaf priodol
 • Gofynnwn i chi gynnwys enw llawn, grŵp blwyddyn a dosbarth eich plentyn yn y llinell bwnc
 1. Gweithgareddau dosbarth/gwersi/ dysgu/gwaith cartref fy mhlentyn - Y pennaeth yr adran drwy gyfrwng e-bost.
 2. Lles/cefnogaeth fugeiliol fy mhlentyn - Y pennaeth blwyddyn drwy gyfrwng e-bost
 3. Taliadau a ParentPay - BeestonA@Hwbcymru.net
 4. Gwisg Ysgol/eitemau ar goll -  e-bostiwch: dinas.bran@denbighshire.gov.uk
 5. Presenoldeb a cheisiadau  absenoldeb - Ffoniwch yr adran bresenoldeb 01978 860669 est 209, gwasanaeth neges destun, e-bostio’r Swyddog Presenoldeb neu drwy’r Talaxy.
 6. Bwlio ac ymddygiad - Ffurflen bwlio ac aflonyddu ar wefan ysgol
 7. Digwyddiadau ysgol/ calendr yr ysgol - Swyddfa’r ysgol dros y ffôn neu ymholiadau e-bostiwch: dinas.bran@denbighshire.gov.uk
 8. Anghenion addysgol arbennig - Yr adran ADY  drwy gyfrwng e-bost.–  MorrisS306@Hwbcymru.net
 9. Clybiau cyn ac ar ôl ysgol - Swyddfa’r ysgol dros y ffôn neu ymholiadau e-bostiwch: dinas.bran@denbighshire.gov.uk
 10. Y Corff Llywodraethol - CollinsE66@Hwbcymru.net
 11. Arlwyo/prydau bwyd - Swyddfa’r ysgol dros y ffôn neu ymholiadau e-bostiwch: dinas.bran@denbighshire.gov.uk
 12. Bws/Trafnidiaeth - MayburyA8@Hwbcymru.net

Uwch Dim Rheoli

Pennaeth: Mr M. Hatch - HatchM1@Hwbcymru.net

Dirprwy Bennaeth: Mr C. Cheffings - CheffingsC@Hwbcymru.net

Dirprwy Bennaeth: Mr C. Matthews - MatthewsC116@Hwbcymru.net

Pennaeth Cynorthwyol: Mrs C. Snaith - SnaithC6@Hwbcymru.net

Pennaeth Cynorthwyol: Mr G. Williams - WilliamsG562@Hwbcymru.net

Pennaeth Cynorthwyol: Mrs K. Brooks - BrooksK15@Hwbcymru.net

Rheolwr Busnes a safle: Mr J. Roberts - RobertsJ852@Hwbcymru.net

Swyddog Cyllid: Miss K. Wilson - WilsonK101@Hwbcymru.net

Cyfadran Saesneg

Pennaeth Cyfadran Saesneg: Mrs N. Marquand - MarquandN@Hwbcymru.net

2il yn yr Adran: Mr B. Griffiths - GriffithsB165@Hwbcymru.net

Cydlynydd CA3: Miss L. von der Fecht - vonderFechtL6@Hwbcymru.net

Pennaeth Drama: Miss E. Parry - ParryE145@Hwbcymru.net

Athrawes Saesneg a Cydlynydd Llythrennedd/Cyfoethogi Ysgol Gyfan: Mrs A. Edwards - EdwardsA334@Hwbcymru.net

Athro Saesneg: Mr D. Hyde

Pennaeth Cyfryngau a Athro a Saesneg Rheolwr Dysgu Blwyddyn 10: Mr S. Sinclair - SinclairS7@Hwbcymru.net

Athrawes Saesneg: Mrs F. Jones

Athrawes Saesneg: Miss J. Hanley

Athrawes Saesneg a Drama: Mrs R. Basnett

Cyfadran Dyniaethau

Pennaeth Cyfadran Dyniaethau a Pennaeth Hanes: Mr A. Savage

Athro Hanes: Mr R. Evans 

Pennaeth Daearyddiaeth: Mrs R. Griffiths - GriffithsR260@Hwbcymru.net

Athrawes Daearyddiaeth: Mrs. S. Norton  

Athro Hanes a Chydlynydd Rhyngwladol/ABCH: Mr A. Wallis - WallisA1@Hwbcymru.net

Pennaeth Hanes: Miss A. Edwards 

Athrawes Addysg Grefyddol: Mrs S. Griffiths    

Pennaeth Gwasanaethau Cyhoeddus ac Mewn Lifrai Gwarchodol, Cydlynydd Fframwaith Cymhwysedd Digidol ac Athrawes Addysg Gorfforol: Mrs R. White - WhiteR54@Hwbcymru.net

Cyfadran Mathemateg

Pennaeth Cyfadran Maths: Mrs J. Field - FieldJ39@Hwbcymru.net

2il yn yr adran Maths: Mrs C. Hatch - HatchC4@Hwbcymru.net

Athro Maths a Cydlynydd Rhifedd: Mr A. Davies - DaviesA1234@Hwbcymru.net

Athrawes Maths: Mrs B. Barry

Athrawes Maths: Miss R. Chartres

Athro Maths: Mr D. McTague

Athro Maths: Mr A. Saunders

Athro Maths: Mr Ll. Williams

Pennaeth Astudiaeth Busnes: Mrs A. Jones - JonesA3749@Hwbcymru.net

Pennaeth TGCH: Mr D. Jones

Athrawes TGCH: Miss C. Edwards

Cyfadran Gwyddoniaeth

Pennaeth Cyfadran Gwyddoniaeth a Pennaeth Ffiseg: Mrs L.Story - StoryL1@Hwbcymru.net

Pennaeth Bioleg: Mrs L. Evans - EvansL928@Hwbcymru.net

Pennaeth Cemeg: Mrs S. Menon - VasanthS@Hwbcymru.net

Athro Gwyddoniaeth/Seicoleg a Pennaeth Y Chweched Dosbarth: Mr A. Derbyshire - DerbyshireS1@Hwbcymru.net

Athro Gwyddoniaeth Rheolwr Dysgu Blwyddyn 9: Mr J. Lea - LeaJ22@Hwbcymru.net

Athrawes Gwyddoniaeth: Mrs E.Thomas

Athrawes Gwyddoniaeth: Miss S. Coyle

Athrawes Gwyddoniaeth: Miss E. Gwyn

Athrawes Gwyddoniaeth: Mrs H. Derbyshire

Athro Gwyddoniaeth Rheolwr Dysgu Blwyddyn 9: Mr J. Lea - LeaJ22@Hwbcymru.net

Cyfadran Cymraeg a Ieithoedd Tramor Modern

Pennaeth Cyfadran Cymraeg a Ieithoedd Tramor Modern: Mr I. Phillips - PhillipsI91@Hwbcymru.net

2il yn yr Adran Gymraeg: Miss E. W. Hughes - WilliamsE2860@Hwbcymru.net

Athrawes Cymraeg a Cydlynydd Llythrennedd Cymraeg: Miss L. Jones - JonesL3080@Hwbcymru.net

Athrawes Cymraeg: Miss C. Norton        

Pennaeth MFL: Madame Decourt - DeL25@Hwbcymru.net

Athrawes MFL: Señora R. Navarro - 

Athrawes MFL: Señorita N. Redman - 

Cyfadran Creadigol

Pennaeth Cyfadran Creadigol a Pennaeth YC: Mrs H. Davies - DaviesH619@Hwbcymru.net

Athrawes YC a Rheolwr Dysgu Blwyddyn 10: Mrs R. Dew - DewR2@Hwbcymru.net

Athro YC a Rheolwr Dysgu Blwyddyn 7: Mr N. Garvey - GarveyN1@Hwbcymru.net

Athro YC: Mr t. Williamson

Athrawes YC: Mrs I. Jones        

Pennaeth Technoleg: Mr N. Owen - OwenN152@Hwbcymru.net

Athrawes Technoleg: Mrs Y. Davies

Athro Technoleg: Mr. M. Harrison   

Athrawes Technoleg: Mrs K. Younes 

Athrawes Technoleg: Mrs E. King   

Pennaeth Celf: Mrs A. McDonald - McDonaldA16@Hwbcymru.net

Athrawes Celf a Technoleg: Miss D. Evans        

Athrawes Celf a Technoleg: Mrs C. Killow        

Pennaeth Cerdd: Miss K. Shepherd - ShepherdK12@Hwbcymru.net

Athrawes Cerdd: Mrs H. Craddock Jones

Admin and Support Staff

Cymraeg i ddilyn yn fuan...

Assistant Learning Manager: Mrs R. Allen

Assistant Learning Manager: Mrs H. Pritchard

Assistant Learning Manager: Mrs S. Martin

Assistant Learning Manager: Mrs S. Roberts

Assistant Learning Manager: Mrs A. Leckie

Assistant Learning Manager & Health Care Manager: Mrs A. Jones  

Cover Teacher: Mrs C. Arnold    

Exam co-ordinator: Mrs A. Armstrong    

Accounts clerk: Mrs A. Beeston    

Data & SIMS Manager: Mrs L. Edwards  

Attendance officer: Mrs C. Langford    

Attendance mentor: Mr I. Soden    

Headteacher's Secretary: Mrs E. Collins    

Librarian: Mrs A. Gardner    

ALN Admin: Mrs S. Morris    

Translator: Mrs G. Owen Edwards    

Receptionist: Mrs R. Roberts    

Teaching Assistant: Mrs Y. Byrne  

Inclusion Manager/LAC: Mrs W. Gwilliam    

Teaching Assistant: Mrs C. Jones    

ELSA Teaching Assistant: Mrs N. Jones

ELSA Teaching Assistant: Mrs K. Wakeman

Teaching Assistant: Mrs L. Morris

Welsh Teaching Assistant & Welsh Intervention: Mrs J. Evans 

Teaching Assistant: Miss J. Evans

Teaching Assistant exclusion reintegration: Miss D. Jones    

Teaching Assistant: Miss R. Mansfield

Teaching Assistant: Mrs C. Meakins

Teaching Assistant: Mr M. Oswald Haggett

Teaching Assistant: Miss H. Richards

Teaching Assistant: Mrs D. Wierenga

Teaching Assistant & Cleaner: Mrs D. Davies    

Teaching Assistant Literacy Intervention: Mrs D. Wyard

Teaching Assistant: Mrs S. Coulson

Teaching Assistant exclusion reintergration: Mrs D. McSorley

Teaching Assistant Numeracy Intervention: Mrs A. Jones

Teaching Assistant: Mrs M. Matthews

Teaching Assistant & Cleaner: Mrs A. Morris

Teaching Assistant: Mrs C. Newbrook

Caretaker: Mr P. Gwilliam

Caretaker: Mr R. Peters

Cleaner: Mrs C. Johnston

Cleaner: Miss A. Butterton

Cleaner: Mrs J. Wright

Learning Coach: Mrs L. Gallagher    

Senior IT Technician: Mr R. Cope 

Technician Resources: Mrs T. Lang

Technology Technician: Mr M. Roberts

Technology Technician: Mrs H. Bailey

Science Technician: Mrs D. Case    

Science Technician: Mrs S. Newell

Cleaner: Mrs V. Brown    

Cleaner: Mrs P. Butterton

Cleaner: Mrs K. Dodd

Cleaner: Mrs S. Dodgshon

Cleaner: Mrs C. Evans

Cleaner: Mrs T. Jones

Cleaner: Mrs L. Kempster

Cleaner: Mrs B. Lancaster

Cleaner: Mrs S. Lloyd

Cleaner: Mrs D. Szabo

DEWISLEN