T

 Staff


Uwch Dim Rheoli

Pennaeth: Mr M. Hatch M.Hatch@dinasbran.co.uk

Dirprwy Bennaeth: Mr C. Cheffings - C.Cheffings@dinasbran.co.uk

Dirprwy Bennaeth: Mr C. Matthews - C.Matthews@dinasbran.co.uk

Pennaeth Cynorthwyol: Mrs C. Snaith - C.Snaith@dinasbran.co.uk

Pennaeth Cynorthwyol: Mr G. Williams - G. Williams@dinasbran.co.uk

Pennaeth Cynorthwyol: Mrs K. Brooks - K.Brooks@dinasbran.co.uk

Rheolwr Busnes a safle: Mr J. Roberts - J.Roberts@dinasbran.co.uk

Swyddog Cyllid: Miss L. Edwards (cyfnod mamolaeth)    

Cyfadran Saesneg

Pennaeth Cyfadran Saesneg: Mrs N. Marquand - N.Marquand@dinasbran.co.uk

2il yn yr Adran: Mrs A. McTague- A.McTague@dinasbran.co.uk

Cydlynydd CA3: Mr B. Griffiths - B.Griffiths@dinasbran.co.uk

Pennaeth Drama: Miss E. Parry - E.Parry@dinasbran.co.uk

Athrawes Saesneg Rheolwr a Dysgu Blwyddyn 10: Miss R. Andrews - R.Andrews@dinasbran.co.uk

Athrawes Saesneg a Drama: Mrs E. Coakley Williams

Athrawes Saesneg a Cydlynydd Llythrennedd/Cyfoethogi Ysgol Gyfan: Mrs A. Edwards - A.Edwards@dinasbran.co.uk

Athro Saesneg: Mr D. Hyde

Pennaeth Cyfryngau a Athro a Saesneg Rheolwr Dysgu Blwyddyn 9: Mr S. Sinclair - S.Sinclair@dinasbran.co.uk

Athrawes Saesneg: Miss L. von der Fecht

Athrawes Saesneg a Drama: Mrs R. Basnett

Cyfadran Dyniaethau

Pennaeth Cyfadran Dyniaethau a Pennaeth Hanes: Mr R. Evans - R.Evans@dinasbran.co.uk

Pennaeth Daearyddiaeth: Mrs R. Griffiths - R.Griffiths@dinasbran.co.uk

Athrawes Daearyddiaeth: Mrs. S. Norton  

Athro Daearyddiaeth a Addysg Awyr Agored: Mr A. Savage     

Athro Hanes a Chydlynydd Rhyngwladol/ABCH: Mr A. Wallis        

Athrawes Hanes: Miss A. Edwards - A.Wallis@dinasbran.co.uk

Athro Daearyddiaeth a Gwasanaethau Cyhoeddus: Mr D. Morris 

Athrawes Addysg Grefyddol: Mrs S. Griffiths    

Pennaeth Gwasanaethau Cyhoeddus ac Mewn Lifrai Gwarchodol, Cydlynydd Fframwaith Cymhwysedd Digidol ac Athrawes Addysg Gorfforol: Mrs R. White R.White@dinasbran.co.uk

Cyfadran Mathemateg

Pennaeth Cyfadran Maths: Mrs J. Field - J.Field@dinasbran.co.uk

2il yn yr adran Maths: Mrs C. Hatch - C.Hatch@dinasbran.co.uk

Athro Maths a Cydlynydd Rhifedd: Mr A. Davies - A.Davies@dinasbran.co.uk

Athrawes Maths: Mrs B. Barry

Athrawes Maths: Mrs K. Eastwood

Athro Maths: Mr D. McTague

Athro Maths: Mr A. Saunders

Athro Maths: Mr Ll. Williams

Pennaeth Astudiaeth Busnes: Mrs R. Allen - R.Allen@dinasbran.co.uk

Pennaeth TGCH: Mrs D. Tait - D.Tait@dinasbran.co.uk

Athrawes TGCH: Mrs D. Bull

Cyfadran Gwyddoniaeth

Pennaeth Cyfadran Gwyddoniaeth a Pennaeth Ffiseg: Mrs L.Story - L.Story@dinasbran.co.uk

Pennaeth Bioleg: Mrs L. Evans - L.Evans@dinasbran.co.uk

Pennaeth Cemeg: Mrs S. Menon

Athro Gwyddoniaeth/Seicoleg a Pennaeth Y Chweched Dosbarth: Mr A. Derbyshire - A.Derbyshire@dinasbran.co.uk

Athrawes Gwyddoniaeth: Mrs M. Gadd

Athro Gwyddoniaeth: Mr J. Lea

Athrawes Gwyddoniaeth: Mrs E.Thomas

Athrawes Gwyddoniaeth: Mrs H. Thomas

Athrawes Gwyddoniaeth: Miss S. Coyle

Athrawes Gwyddoniaeth: Miss E. Gwyn

Athrawes Gwyddoniaeth: Mrs H. Derbyshire

Cyfadran Cymraeg a Ieithoedd Tramor Modern

Pennaeth Cyfadran Cymraeg a Ieithoedd Tramor Modern: Mr I. Phillips - I.Phillips@dinasbran.co.uk

2il yn yr Adran Gymraeg: Miss E. W. Hughes - E.W.Hughes@dinasbran.co.uk

Athrawes Cymraeg a Cydlynydd Llythrennedd Cymraeg: Miss L. Jones - L.Jones@dinasbran.co.uk

Athrawes Cymraeg: Miss C. Norton        

Pennaeth MFL: Madame Decourt - L.Decourt@dinasbran.co.uk

Athrawes MFL: Señora R. Navarro - S.Ruiz@dinasbran.co.uk

Athrawes MFL: Señorita N. Redman - N. Redman@dinasbran.co.uk

Cyfadran Creadigol

Pennaeth Cyfadran Creadigol a Pennaeth YC: Mrs H. Davies - H.Davies@dinasbran.co.uk

Athrawes YC a Rheolwr Dysgu Blwyddyn 8: Mrs R. Dew - R.Dew@dinasbran.co.uk

Athro YC a Rheolwr Dysgu Blwyddyn 7: Mr N. Garvey - N.Garvey@dinasbran.co.uk

Athro YC a Rheolwr Dysgu Blwyddyn 11: Mr G. Roberts - G.Roberts@dinasbran.co.uk

Athrawes YC: Mrs I. Jones        

Pennaeth Technoleg: Mr N. Owen - N.Owen@dinasbran.co.uk    

Athrawes Technoleg: Mrs Y. Davies

Athro Technoleg: Mr. A. Crump    

Athrawes Technoleg: Mrs K. Younes    

Pennaeth Celf: Mrs A. McDonald - A.McDonald@dinasbran.co.uk

Athrawes Celf a Technoleg: Miss D. Evans        

Athrawes Celf a Technoleg: Mrs C. Killow        

Pennaeth Cerdd: Miss K. Shepherd - K.Shepherd@dinasbran.co.uk

Athrawes Cerdd: Mrs H. Craddock Jones

Admin and Support Staff

Cymraeg i ddilyn yn fuan...

Assistant Learning Manager: Mrs S. Bowen

Assistant Learning Manager: Mrs H. Pritchard

Assistant Learning Manager: Mrs S. Martin

Assistant Learning Manager: Mrs S. Roberts

Assistant Learning Manager: Mrs A. Leckie

Assistant Learning Manager & Health Care Manager: Mrs A. Jones  

Cover Teacher: Mrs C. Arnold    

Exam co-ordinator: Mrs A. Armstrong    

Accounts clerk: Mrs A. Beeston    

Data & SIMS Manager: Mrs L. Edwards  

Attendance officer: Mrs C. Langford    

Attendance mentor: Mr I. Soden    

Headteacher's Secretary: Mrs E. Collins    

Librarian: Mrs A. Gardner    

ALN Admin: Mrs S. Morris    

Translator: Mrs G. Owen Edwards    

Receptionist: Mrs R. Roberts    

Teaching Assistant: Mrs Y. Byrne  

Inclusion Manager/LAC: Mrs W. Gwilliam    

Teaching Assistant: Mrs C. Jones    

ELSA Teaching Assistant: Mrs N. Jones

ELSA Teaching Assistant: Mrs K. Wakeman

Teaching Assistant: Mrs L. Morris

Welsh Teaching Assistant & Welsh Intervention: Mrs J. Evans 

Teaching Assistant: Miss J. Evans

Teaching Assistant exclusion reintegration: Miss D. Jones    

Teaching Assistant: Miss R. Mansfield

Teaching Assistant: Mrs C. Meakins

Teaching Assistant: Mr M. Oswald Haggett

Teaching Assistant: Miss H. Richards

Teaching Assistant: Mrs D. Wierenga

Teaching Assistant & Cleaner: Mrs D. Davies    

Teaching Assistant Literacy Intervention: Mrs D. Wyard

Teaching Assistant: Mrs S. Coulson

Teaching Assistant exclusion reintergration: Mrs D. McSorley

Teaching Assistant Numeracy Intervention: Mrs A. Jones

Teaching Assistant: Mrs M. Matthews

Teaching Assistant & Cleaner: Mrs A. Morris

Teaching Assistant: Mrs C. Newbrook

Caretaker: Mr P. Gwilliam

Caretaker: Mr R. Peters

Cleaner: Mrs C. Johnston

Cleaner: Miss A. Butterton

Cleaner: Mrs J. Wright

Learning Coach: Mrs L. Gallagher    

Senior IT Technician: Mr R. Cope 

Technician Resources: Mrs T. Lang

Technology Technician: Mr M. Roberts

Technology Technician: Mrs H. Bailey

Science Technician: Mrs D. Case    

Science Technician: Mrs S. Newell

Cleaner: Mrs V. Brown    

Cleaner: Mrs P. Butterton

Cleaner: Mrs K. Dodd

Cleaner: Mrs S. Dodgshon

Cleaner: Mrs C. Evans

Cleaner: Mrs T. Jones

Cleaner: Mrs L. Kempster

Cleaner: Mrs B. Lancaster

Cleaner: Mrs S. Lloyd

Cleaner: Mrs D. Szabo

DEWISLEN