T

 Llywodraethwyr


Llywodraethwyr Rhiant

Mrs Wendy Fowler

Mrs Kate Thomson

Mr Martin Thomas - Is-gadeirydd

Mrs Jayne Pradhan

Mrs Sian Dunne

Dr Cassie Ogden

AALl Llywodraethwyr

Mr Graham Read

Cllr Graham Timms - Is-gadeirydd

Mr Darren Murray

Llywodraethwyr Athrawon

Mrs Amanda Edwards

Mrs Rachel Allen

Llywodraethwyr Staff

Mrs Caroline Langford

Llywodraethwyr Cymunedol

Mrs Cath Richardson

Mr Mark Valentine - Cadeirydd y Llywodraethwyr

Mrs Stephanie Morgan

Mrs Joy Roberts

DEWISLEN