T

 Llywodraethwyr


Llywodraethwyr Rhiant

Mrs Jayne Pradhan

Mrs Sian Dunne

Dr Cassie Ogden

Dr Gerallt Edwards 

Mr Simon King

AALl Llywodraethwyr

Cllr Graham Timms - Is-gadeirydd

Mr Darren Murray - Is-gadeirydd

Mr Howard Sutcliffe 

 

Llywodraethwyr Athrawon

Ms Becky Dew

Mr Simon Sinclair

 

Llywodraethwyr Staff

Mrs Caroline Langford

Llywodraethwyr Cymunedol

Mr Mark Valentine 

Mrs Stephanie Morgan

Mrs Joy Roberts

Mr Martin Thomas Cadeirydd y Llywodraethwyr

Mrs Kate Thomson

Mr Matthew Humphreys

DEWISLEN