T

 Cyngor yr Ysgol


Ein Llais Our Voice Logo

Cyngor yr Ysgol 2021/22

Llongyfarchiadau i aelodau Cyngor Ysgol 2021/22 sydd bellach ar ôl cyfnod o ethol, wedi cychwyn yn eu swyddi pwysig fel aelodau arweiniol o’r ysgol. Edrychwn ymlaen yn fawr at eu mewnbwn i ddatblygiad, ethos a gweithgareddau yr ysgol dros y flwyddyn academaidd.

DEWISLEN