T

Prosiect Cerddoriaeth


Bu disgyblion ym Mlwyddyn 10 sy’n astudio TGAU Cerddoriaeth yn ffodus iawn i gymryd rhan mewn Prosiect Cerddoriaeth mewn partneriaeth gyda’r Eisteddfod Genedlaethol. Prosiect cyfansoddi oedd hwn o dan arweiniad y cerddor Lewys Wyn (prif leisydd band Yr Eira). Cafodd y disgyblion y dasg o geisio creu darn o gerddoriaeth a fyddai’n cael ei ddefnyddio yn ystod sioe agoriadol yr Eisteddfod yn Nhregaron ym mis Awst. Thema’r sioe hwn yw ‘Lloergan’ ac felly roedd yn rhaid i’r disgyblion geisio adlewyrchu sain y gofod/ y sêr/ y planedau yn eu cyfansoddiad.

 

I ddechrau’r sesiwn cafwyd darlith fer gan Huw Morgan o Brifysgol Aberystwyth yn egluro’r elfen seryddol ar gyfer y cyfansoddiad. Yna aeth y disgyblion ati am ddwy awr o dan arweiniad Lewys i gyfansoddi eu cân. Cafodd y disgyblion y cyfle i gynhyrchu’r darn eu hunain gan gynnwys y disgyblion yn chwarae drymiau, y ffidl, y gitâr, piano, canu a hyd yn oed ychydig o rapio!

 

Roedd y prosiect hwn hefyd yn cael ei ffilmio gan y cwmni cynhyrchu Telesgop gyda rhai disgyblion yn cymryd rhan mewn cyflweliadau yn disgrifio’r hyn roeddynt wedi ei wneud. Edrychwn ymlaen at weld y fideo ar y cyfryngau cymdeithasol yn fuan.

 

Diolch yn fawr iawn i Lewys ar Urdd am y cyfle gwych, edrychwn ymlaen at glywed fersiwn gorffenedig o’r gân.

Show Toolbar
  • Show Caption
  • Hide Thumbmails
  • Show Categories
  • Play Slide Show
  • Display in Full Screen
  • Hide Toolbar