T

Hyfforddiant Cymorth Cyntaf Blwyddyn 13


Hyfforddiant Cymorth Cyntaf Gwarchod Gwasanaethau Mewn Lifrai Blwyddyn 13

Dydd Gwener Tachwedd 26ain cafodd y myfyrwyr sy'n astudio Tystysgrif Estynedig Genedlaethol BTEC Lefel 3, Gwarchod Gwasanaethau Mewn Lifrai hyfforddiant cymorth cyntaf gan swyddog meddygol Tîm Achub Mynydd Llanberis.

Cwblhaodd y myfyrwyr raglen ddwys iawn a fydd yn eu paratoi ar gyfer eu taith y flwyddyn nesaf.  Mae Taith 2021 i Ardal y Llynnoedd yn cael ei chynllunio'n llwyr gan y myfyrwyr a bydd yn profi eu gallu i arwain, gwaith tîm, ffitrwydd, llywio a sgiliau yn y gwylltir. Ar ôl cwblhau’r hyfforddiant, cawsant eu profi drwy gyfres o sefyllfaoedd - a wnaed hyd yn oed yn fwy heriol oherwydd amodau’r tywydd oer!

Yna, cafodd y Tîm sypreis arbennig sef taith fynediad lawn a phrin o amgylch canolfan achub Mynydd Llanberis, ble y cawsant gipolwg unigryw ar waith tîm achub prysuraf y Deyrnas Unedig.

Roedd Aelodau'r tîm achub wedi eu plesio’n fawr gyda’r criw ifanc , "Roedd yn wych eich gweld chi a'r myfyrwyr o Ysgol Dinas Bran yma Ddydd Gwener, dylech fod yn falch iawn ohonynt";  Efallai fod y daith wedi ysbrydoli gwirfoddolwyr achub y dyfodol!

  • Cymorth Cyntaf