T

Cyfansoddi gyda Mared Williams


Bu disgyblion yn 7D a 8D yn lwcus iawn i fod yn rhan o sesiwn cyfansoddi rhithiol gyda’r gantores Mared Williams. Mae Mared yn gantores ac yn gyfansoddwraig adnabyddus yn y sîn gerddoriaeth Gymraeg ac wedi rhyddhau nifer o ganeuon ar Spotify. Ar hyn o bryd mae hi yn chwarae rôl Eponine yn y sioe gerdd Les Misérable yn Llundain.

O dan arweiniad Mared bu’r disgyblion wrthi’n brysur yn gweithio fel tîm yn cyfansoddi cân am eu cariad tuag at Gymru. Yna bu’r disgyblion yn hynod o ffodus yn cael clywed Mared yn perfformio eu cân gyda’r alaw roedd hi wedi ei gyfansoddi.

Cafodd pawb fwynhad mawr o’r sesiwn gyda nifer iawn o’r disgyblion yn awyddus iawn i barhau i gyfansoddi mwy o ganeuon yn eu gwersi Cymraeg. Da iawn pawb a diolch yn fawr i Mared.

Gwrandewch ar y caneuon hyfryd isod