T

STEM Blwyddyn 8


Logo STEM

Mwynhaodd Blwyddyn 8 sesiwn STEM, lle bu'n rhaid iddynt weithio mewn timau i adeiladu tyrbin gwynt. Fe weithiodd y disgyblion yn wych gyda'i gilydd gan ddefnyddiodd eu sgiliau datrys problemau i wneud gwelliannau i'w tyrbinau gwynt wrth iddynt fynd ymlaen. Cynhyrchodd tyrbin gwynt y tîm buddugol 10.5V sy'n anhygoel! Da iawn blwyddyn 8!