T

Radio Cymru


BBC Sounds

Y bore ma'  bu Mr Williams yn siarad yn angerddol gydag Aled Hughes ar ei raglen ar Radio Cymru am ein gwaith ni yma yn Ysgol Dinas Brân fel ysgol gynaliadwy werdd.

Os am glywed y cyfweliad yn ei chyfanrwydd dilynwch y linc isod (tua 1 awr 41 munud i mewn i'r rhaglen - efallai y bydd yn rhaid i chi fewngofnodi i BBC i player/sounds yn gyntaf.

 

Linc ar gyfer rhaglen Aled Hughes