T

Her Cod DVLA 2021


Cynhaliodd y DVLA eu dathliad blynyddol heddiw ar gyfer eu cystadlaethau STEM diweddar. Drwy gyfrwng ffrydio byw bu Mrs Tait, Miss Bull (TG) a rhai o ddisgyblion blwyddyn 9 yn rhan o'r digwyddiad.  Siân Lloyd y darllenydd newyddion oedd yn cyflwyno'r digwyddiad  a hysbyswyd pawb am y cyfleoedd cystadlu cyffrous sy'n dechrau Ionawr 2022.  Wrth i ni fynychu'r digwyddiad cawsom ein rhoi mewn raffl ac roeddem mor falch o gipio gwobr y 4ydd safle, sef £750 i'w wario yn yr adran TG ar gyfer offer newydd - anrheg Nadolig cynnar hyfryd!