T

Gyrfaoedd Blwyddyn 12


Heddiw mynychodd myfyrwyr Blwyddyn 12 Ffair Prifysgolion a Gyrfaoedd yn @MoretonHall. Yno, wrth ymweld â stondinau a mynychu seminarau, fe gawsant gyfle i gasglu gwybodaeth am ystod eang o gyfleoedd er mwyn helpu i lywio eu dewisiadau ar gyfer y dyfodol. #MHCareersFair

Show Toolbar
  • Show Caption
  • Hide Thumbmails
  • Show Categories
  • Play Slide Show
  • Display in Full Screen
  • Hide Toolbar