T

Cystadleuaeth bêl-droed ar gyfer ysgolion cynradd


Cynhaliodd Dinas Brân gystadleuaeth bêl-droed ar gyfer ysgolion cynradd ddoe. Roedd Ysgolion Caer Drewyn, Bro Dyfrdwy,  Y Waun,  Acrefair, Pentre,  Bryn Collen, Cynddelw a'r Gwernant i gyd yn bresennol gyda chyfanswm o 20 tîm wedi'u cofrestru rhwng yr 8 ysgol. Roedd hi'n gystadleuaeth wych a'r awyrgylch yn anhygoel. Bu'r rownd derfynol rhwng Ysgol Y Waun ac Ysgol Bryn Collen. Y sgôr ar ddiwedd y gem oedd  1-1 ac enillodd Ysgol Bryn Collen 3-2  drwy giciau cosb.