T

Blwyddyn 10 Gwasanaethau Cyhoeddus


Fel rhan o'n rhaglen CWRE, cafodd myfyriwr Blwyddyn 10 Gwasanaethau Cyhoeddus ymweliad gan y Royal Logistics Corp. Dysgodd y myfyrwyr am y rôl hanfodol y mae logisteg yn ei chwarae wrth ddarparu cyflenwadau ar gyfer gwaith y Fyddin ledled y byd ochr yn ochr â'r ystod eang o yrfaoedd a gynigir gan gynnwys Cogyddion, Peirianwyr, Morwyr a Ffotograffwyr. Cawsant gyfle hefyd i feddwl am syniad am ddarn hanfodol o offer ac yna’i gyflwyno i’r ‘Dragon's Den’ ynghylch pam y dylai'r Fyddin fuddsoddi.