T

ST David's Day


Dydd Gwener, Mawrth y 1af byddwn yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi. Caniateir i bob disgybl wisgo eu dillad eu hunain ar gyfer yr achlysur arbennig hwn, a'r thema fydd 'Diwrnod Gwisgo i ddathlu Cymru'. Byddem wrth ein boddau petai’r myfyrwyr yn dathlu drwy wisgo unrhyw liw sy'n gysylltiedig â Chymru, coch, gwyrdd neu melyn. Mae Mind Cymru yn elusen hynod ddefnyddiol yng Nghymru ac rydym wedi penderfynu codi arian tuag at yr achos teilwng yma. Gofynnwn yn garedig iawn am unrhyw gyfraniadau (mwy o wybodaeth i ddod). Yn ogystal, cynhelir dathliadau eraill yn ystod y dydd: • Twrnamaint rygbi (amser egwyl a cinio) • Cerddoriaeth byw yn ystod amser cinio • Cystadleuaeth pobi cacennau ar y thema Cymru (i G5 cyn amser cofrestru) • Raffl pêl wedi ei arwyddo gan dim Cymru (angen dod a £1 ar gyfer y raffl) • Cystadleuaeth canu ‘Hen Wlad’ – Blwyddyn 7, 8 a 9 • Bwyd themau Cymru yn y ffreutur