"…lefel uchel iawn o ofal a chefnogaeth ar gyfer disgyblion" .

Get more details

"…mae darpariaeth gwricwlaidd yn un o nodweddion arbennig yr ysgol" .

Get more details

"…yn darparu ystod ragorol o brofiadau dysgu" .

Get more details

"…mae’r ysgol yn gymuned hynod gynhwysol" .

Get more details

" ‘Mae Pawb o Bwys a Phawb yn Cyflawni’ " .

Get more details

"…yn hyrwyddo amrywiaeth yn dda iawn" .

Get more details

"…yn darparu ystod ragorol o brofiadau dysgu" .

Get more details
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Newyddion Diweddaraf @ Ysgol Dinas Brân